Roditelji ili drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge EUprava.

Prvo je potrebno da se roditelj ili drugi zakonski zastupnik registruje na portal EUprava, u registraciji je potrebno da se unesu podaci, e-mail, lozinka i fotografija ličnog dokumenta (vodite računa da naprimer kod lične karte fotografišete obe strane, i te dve fotografije ubacite u registraciju), posle registracije se dobija povratni e-mail koji se najčešće dobija u odeljku Spam ili Nepoželjna pošta, u tom e-mailu potvrđujete registraciju.

 

Posle obavljene registracije potrebno je da:


-          Pokrenite uslugu klikom na zeleni taster ”Pokreni uslugu”
-          Odaberite školu kojoj Vaše dete teritorijalno pripada
-          Odaberite termin za testiranje
-          Popunite podatke o Vašem detetu
-         
Ostavite broj telefona kako bi Vas u slučaju promene termina obavestila škola