Predmeti koje se izučavaju u drugom razredu su:

SRPSKI JEZIK /MAĐARSKI JEZIK

Učenici na mađarskom nastavnom jeziku izučavaju predmet SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK

MATEMATIKA

SVET OKO NAS

LIKOVNA KULTURA

MUZIČKA KULTURA

ENGLESKI JEZIK

FIZIČKO VASPITANJE

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET (Od igračke do računara)

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET (Građansko vaspitanje ili veronauka)