Osnovna škola "Miloje Čiplić"

Osnovna škola „Miloje Čiplić“ je 2010. godine proslavila stogodišnjicu postojanja veličanstvenim petodnevnim aktivnostima.
U tom maniru OŠ „Miloje Čiplić“ je jedina škola u opštini Novi Bečej koja izvodi nastavu i na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku. Osim toga, najveća je škola u novobečejskoj opštini po broju učenika, broju odeljenja, prostorne raširenosti i površini.
Tokom godina brojno stanje učenika, samim tim i broj odeljenja se menjao. Ove školske godine (2017/18) imamo 560 učenika u 27 odeljenja. Na srpskom nastavnom jeziku 416 učenika pohađa nastavu u 20 odeljenja, dok na mađarskom nastavnom jeziku nastavu pohađa 148 učenika u 8 odeljenja.

Nastava se odvija u dve smene. Prepodnevna smena nastavu počinje u 7.30 časova, dok poslepodnevna smena počinje u 13.00 časova. Smene se menjaju sedmično. U školi ima 70 zaposlenih; 49 nastavnika/učitelja i 21 zaposlena koji pripadaju nenastavnom osoblju. U stručnoj službi se nalaze: psiholog, pedagog, bibliotekar, a administrativno-finansijsku službu čine jedan sekretar i  šef računovodstva i dva administrativna radnika sa nepunim radnim vremenom.
Škola raspolaže sa inzvanrednom i bogatom bibliotekom, koja poseduje sve naslove iz obavezne lektire, i na srpskom i na mađarskom jeziku. Dok se na policama iste mogu naći i naslovi fakultativne literature dostupne svim učenicima naše škole.
U kancelarji na poslovima knjigovodstva i računovodstva radi tri koleginice. Dok poslove vezane za dokumentaciju škole i arhivi vodi koleginica, diplomirani pravnik, koja je ujedno i sekretar naše škole.
Za ispravnost i kontrolu stvari i dobara u školi vodi računa domar škole, a za ispravnost grejnog sistema i samog grejanja zadužen je ložač.
Brigu o čistoći i higijeni zgrade i okoline škole vodi računa deset radnika.
U školskoj kuhinji učenicima dve servirke obezbeđuju užinu, takođe vode brigu i o obezbeđenju ručka za mališane smeštene u produženom boravku.
Direktorka škole, Zora Rakić, vodi o svemu računa i rešava eventualne probleme.
Škola raspolaže i sa odličnim nastavnim kadrom. U nižim odeljenjima, u produženom boravku i u specijalnim odeljenjima radi 17 profesora razredne nastave sa završenim Učiteljskim fakultetom.
Časovi u višim razredima su u većini stručno zastupljeni. Sa učenicima rade profesori predmetne nastave, međutim ima i nestručno zastupljenin kadrova, u manjini.
U školi postoji i tri specijalna odeljenja za decu ometenu u psiho-fizičkom razvoju. Brigu o toj deci vodi jedan defektolog, dok su u preostala dva odeljenja zaposlene učiteljice.
Izborna nastava se organizuje po mogućnostima uslova u školi i po želji samih učenika. Izborni predmeti u našoj školi su:
I grupa izbornih predmeta:
- građansko vaspitanje  
- veronauka
II grupa izbornih predmeta
- informatika i računarstva
- hor i orkestar
- svakodnevni život ljudi u prošlosti
- mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture
Radi efikasnosti i boljeg kvaliteta nastave, boljih rezultata učitelji i nastavnici redovno rade sa učenicima organizujući dopunsku i dodatnu nastavu, kao i razne sekcije. Dopunska nastava je organizovana u svim nižim odeljenjima iz maternjeg ijezika i matematike, a u višim odeljenjima, pored maternjeg jezika i matematike, dopunska nastava se organizuje i iz biologije, fizike, hemije, istorije, nemačkog jezika, engleskog jezika, geografije.
Dodatna nastava se organizuje iz matematike, iz maternjeg jezika, biologije, fizike, hemije, likovne kulture, geografije, istorije, engleskog jezika, nemačkog jezika, tehničkog obrazovanja.
Mnogo učenika učestvuje i u van nastavnim aktivnostima. U višim razredima održavaju se sastanci literarne, dramske lingvističke, recitatorske, likovne, biološke, istorijske, hemijske, geografske sekcije. U školi je zastupljena i sekcija Zanimljive gramatike, kao i saobraćajna sekcija. Sportska sekcija neguje fudbal, odbojku, košarku i gimnastiku. Zahvaljujući ovako organizovanim aktivnostima i sekcijama, učenici su uvek postizali zavidne rezultate na svim nivoima raznih takmičenja.
Poslednjih godina se u školi organizuju i pripremni časovi za učenike osmih razreda. Te pripreme podrazumevaju pripremu učenika za polaganje završnog ispita iz maternjeg jezika, matematike, biologije, fizike, istorije, hemije i geografije.
Deca aktivno učestvuju u radu postojećih učeničkih organizacija: Đački parlament, podmladak Crvenog krsta, Sportsko društvo.
Svake godine organizujemo odlazak učenika na eskurzije. Konačnu odluku o destinacijama eskurzija donosi Savet roditelja, a takva druženja ostaju sačuvana u srcima naših učenika kao najlepši deo života njihovog odrastanja.
Svake škoske godine imamo niz aktivnosti, programa, i to:  prijem prvka, obeležavnaje Dečje nedelje, proslavu Svetog Save, turnira u malom fudbalu, proslavu Dana škole.
Da bismo poboljšali sveobuhvatni nastavni proces, nastavnici i učitelji redovno odlaze na organizovane seminare, usavršavaju se i tako stečena nova znanja primenjuju u obrazovno-vaspitnom radu. Kvalitet rada škole realizuje se kroz spremnost za stalnim usavršavanjem nastavnika i učitelja, dobru sardnju sa roditeljima i drugim organizacijama. Dobro je ostvarena saradanja sa Gradskom bibiotekom, Domom kulture, Gradskom kućom. Umetnici, pesnici i pisci svake godine posećuju našu školu na organizovanim književnim susretima, kao što je Pesnička štafeta. Ostvarena je i dobra saradnja sa Mesnim zajednicama, kao i saradnja sa prevozničkim preduzećem.
Sa stručnim institucijama, Ministarstvom za sport i omladinu, društvenim i radnim organizacijama, ustanovama, redakcijama listova, radiom , osnovnim i srednjim školama, sa “bratskom” školom iz Knjaževca gajimo izuzetno lepe i korektne odnose.
U skladu sa gorenavedenim, svi zaposleni u OŠ “Miloje Čiplić” su srećni i ponosni što su deo jedne tako velike porodice, porodice OŠ “Miloje Čiplić” iz Novog Bečeja.