Резултат слика за ucenicki parlament

 

 

    Mesec

 

                                        Plan rada

 

 

Septembar

1. Formiranje Uučeničkog parlamenta

2. Izbor rukovodstva Učeničkog parlamenta

3. Usvajanje godišnjeg plana rada Učeničkog parlamenta

4. Tekuća pitanja

 

Oktobar

 

1. Proslava dečije nedelje

2. Profesionalna orijentacija

3. Tekuća pitanja

 

Novembar

1. Svetski dan dece - dan konvencije prava deteta

2. Uređenje učionica (tokom cele godine)

3. Tekući problemi

 

Decembar

1. Analiza uspeha učenika na kraju prvog polugodišta

2. Noć istraživača

3. Obeležavanje slave Svetog Save

4. Tekuća pitanja

Januar /Februar

1. Kako pomoći slabijim učenicima u savladanju gradiva

2. Takmičenje učenika

3. Pripreme za završni ispit

 

Mart

1. Završna svečanost za osmake

2. Tekuća pitanja

 

April

1. Aktiviranje učenika u okvira održavanja Svetog dana knjige

2. Priprema dana škole

Maj/Jun

1. Analiza uspeha učenika na kraju drugog polugodišta

2. Analiza uspeha učenika na takmičenja

3. Izrada plana za 2017/2018