Tim za vannastavne aktivnosti

1. Vesna Marković

2. Dubravka Drenovac

3. Magdalena Dujin

4. Sofija Jegdić Gurjanov

5. Gizela Balo Bordaš

6. Tanja Golušin

7. Đorđe Mirkov

8. Miki Lukač

9. Oto seke

10. Marica Stojšin

11. Zalan Zedi

 

Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 

1. Aleksandra Petraškov Blažin

2. Silvia Varga

3. Oto Seke

4. Ema Lenkeš

5. Tanja Kovačev

6. Milica Radonjić

7. Jelena Ignjatović Munćan

 

Tim za socijalnu zaštitu

 

1. Ildiko Horvat

2. Bojana Laković

3. Aleksandra Popov

4. Gabriela Boldižar

5. Margit Kiš

 

Stručni aktiv za ŠRP

 

1. Agota Polak Feher

2. Erika Šamu

3. Olga Bogdanov

4. Rudolf Horvat

5. Milica Radonjić

6. Jelena Ignjatović Munćan

7. Bojan Marjanski

8. Slađana Marčić - roditelj

 

Tim za godišnji program

 

1. Tatjana Stakić - Dečji savez

2. Snežana Vrebalov - Crveni krst

3. Olga Bogdanov - Učenički parlament

4. Saša Mošorinski - predsednik aktiva učitelja

5. Davor Dragić

6. Jelena Ignjatović Munćan

7. Milica Radonjić

8. Marica Stojšin

9. Natalija Makivić - Tim za zdravstvenu zaštitu

 

Tim za profesionalnu orijentaciju

 

1. Rudolf Horvat

2. Tanja Golušin

3. Zlatka Tošić

4. Milica Radonjić

5. Jelena Ignjatović Munćan

 

 

Tim za statističku obradu

 

1. Ildiko Horvat

2.Bojan Marjanski

3. Tatjana Kovačev

4. Tibor Balo

5. Sandra Kovačev

6. Natalija Gojkov

 

 

Tim za zdravstvenu zaštitu

 

1. Saša Mošorinski

2. Natalija Makivić

3. Zorica Garčev

4. Ema Lenkeš

5. Zlatka Tošić

6. Aniko Švaner

7. Eržebet Feher

8. Čila Kapor

 

Tim za inkluziju

 

1. Gabrijela Boldižar

2. Milica Radonjić

3. Jelena Ignjatović Munćan

4. Dubravka Drenovac

5. Olga Mirkov

6. Edit Vujović

7. Vesna Pecarski

8. Snežana Vrebalov

9. Saša Mošorinski

10. Melinda fabijan

11. Zlatka Tošić

12. Manja Bugarski

13. Đorđe Mirkov

14. Ema Lenkeš

 

Tim za samovrednovanje

1. Jelena Ignjatović Munćan

2. Manja Bugarski

3. Katica Davidović

4. Milica Radonjić

5. Silvija sakač Madaras

6. Miki Lukač

7. Marica Stojšin

8. Vesna Marković

9. Timea Čajka - roditelj