Predmeti koje se izučavaju u trećem razredu su:

SRPSKI JEZIK /MAĐARSKI JEZIK

Učenici na mađarskom nastavnom jeziku izučavaju predmet SRPSKI KAO NEMATERNJI JEZIK

MATEMATIKA

PRIRODA I DRUŠTVO

LIKOVNA KULTURA

MUZIČKA KULTURA

ENGLESKI JEZIK

FIZIČKO VASPITANJE

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET (Od igračke do računara)

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET (Građanski vaspitanje ili veronauka)